Hidrosjetva

JET SPRAY

Mulch na bazi celuloze, ljepila, sintetičkih vlakana i drvenih ljuskica. Idealan je proizvod za strojeve za hidrosjetvu s hidrauličnim miješanjem materijala. Spriječava eroziju tla 15 – 30 dana od aplikacije na tlo.

Sastav

76% VLAKNA CELULOZE
20% USITNJENA DRVENA VLAKNA
3% SINTETIČKA BIORAZGRADIVA VLAKNA
1% LJEPILO
ZELENA BOJA

Doziranje

NIZINA:
1 pakiranje za svakih 200 m2

SREDNJI NAGIB:
1 pakiranje za svakih 150 m2

Pakiranje

Vreća od 18,7kg