Bottos sudjeluje na sajmu Agriest 2013.

Između 24. i 27. siječnja sudjelujemo na sajmu Agriest 2013. u Udinama – na štandu Market Verde u 5. paviljonu u okviru poljoprivrednog konzorcija FVG vezanog uz travnjake. U podružnicama poljoprivrednog konzorcija FVG dostupne su različite promotivne ponude za kupnju Bottosovih proizvoda.

Bottos-ov štand na sajmu Agriest 2013