Mastergreen

Vigor Liquid

POVEĆAVA PLODNOST TLA

Korištenjem VIGOR LIQUID-a smanjuje se slanost tla, povećava apsorpcija hranjivih elemenata od strane biljke, povećava se razvoj korijenskog sustava biljke, povećava se klijavost sjemena, pomaže se rast vegetacije, jer se povećava zaštita bakterijske flore tla.

VIGOR LIQUID

Sastav

15,5% ORGANSKA SUPSTANCA
60% SUHA ORGANSKA SUPSTANCA
80% SUPSTANCA UMIFICATA
0.5%  ORGANSKOG DUŠIKA (N) U SUHOJ TVARI
TEKUĆA FORMULACIJA

Doziranje

50 - 80 kg/ha
jedno pakiranje pokriva 650 - 1000 m2

Pakiranje

Kanistar od 5kg