Alge i biljna sluz na travnjaku

S dolaskom prvih vrućih dana moguće je vidjeti na travnjaku, obično na površini tla, prisutnost mekane, vlažne naslage – sloja, sluzave, ljepljive, u početku zelenkaste boje, a kasnije nakon par dana se transformira u kontinuiranu crnu ovojnicu, koja se širi i ima svojstven miris morskim travama.

Ta biljna sluz je u stvarnosti nevolja za travnjak, nije povezana sa patogenim vrstama, nego je uzrokovana održavanjem travnjaka. Biljna sluz nije povezana sa vrstom tla (pjeskovito, organsko, glinasto), već s načinom održavanja travnjaka, zapravo ovaj fenomen je povezan najviše s ostacima trave na površini, uzrokovan dugotrajnim gaženjem i oštećenjem travnjaka, te se je stvorio tvrd površinski sloj, a najviše kod intenzivne niske košnje travnjaka, koja je ispod fiziološkog limita za trave vrste.

Ispod tog tankog vodenog litica razvijaju se istinske asocijacije algi u većini jednostanične, plave boje, koje se brzo množe i šire u kolonije koje se u početku zgusnu u biljnu sluz, a sa izloženosti suncu i zbog posljedica isparavanja tla, pretvaraju se u koru, te formiraju na travnjaku organski film koji onemogućava ulazak vode i zraka.

Da se suzbije ova pojava, prije svega treba povećati visinu otkosa, ne manje od 45 mm ako se radi o mješavinama sa Festucom arundinaceom, ili ne manje od 50 mm u slucaju mješavina sa Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra. Na ovaj način se smanjuje izloženost tla suncu, e jako se limitira razvoj algi. Nakon toga treba izvršiti prozračivanja travnjaka, sa malim dodatkom pijeska, da se spriječi nastajanje gore opisanog fenomena.

Upamtite da je ovaj fenomen predvorje pojavi mahovine na travnjaku u hladnijim i vlažnijim periodima.

Dr. Fabrizio Ingegnoli