Dosijavanje travnjaka u jesen

Najvažnija intervencija kod uobičajenog održavanja travnjaka je jesensko dosijavanje. Na taj način se poboljšava kvaliteta travnjaka, gustoća i zdravstveno stanje. Ovo je još uvijek novitet, jer se ne koristi dovoljno kod dekorativnih travnjaka.

Dosijavanje (regeneracija) travnjaka od mikrotermi

Dosijavanje je dodavanje sjemena na već postojeći travnjak. Ključ uspjeha tog procesa je znati kako to učiniti. Dosijavanje travnjaka od vrsta mikrotermi (Festuca, Lolium, Poa pratensis) koje su oštećene ili prorijeđene zbog ljetnog utjecaja suše i visokih temperatura je vrlo značajno.

Jesen je najbolji period za dosijavanje travnjaka iz više razloga:

  • jesenje kiše i vlaga tla najvažniji su za ovaj proces
  • smanjuje se konkurencija s korovima kao Digitaria, Setaria, Eleusine
  • temperature tla su još uvijek dovoljno visoke u ovo doba
  • temperatura zraka je svježija i optimalna za rast trave

Potrebno je očistiti travnjak od suhe trave, zatim obaviti košnju na visinu od 2 cm (koristiti ispravnu vrstu kosilice).

Nakon toga se savjetuje obaviti dosijavanje strojem diskom (tip Redexim Overseeder koji sije sjeme u male brazde), ili u rupice (tip RedeximSpeedSpeed) koji siju sjeme u male rupice.

Doza sjemena za dosijavanje ovisi o stanju travnjaka i može biti od 10 – 30 g/m².

Glavne vrste za dosijavanje su uvijek Lolium perenne (engleski ljulj), naravno kao mješavinu više vrsta Lolium perenne, koju treba nabaviti kod pouzdanog dobavljača. Naravno jedan travnjak od Festuca mora se dosijati Festucom (u istoj dozi sjetve), a travnjak od Poe takodjer Poom (u dozi od 5-10 g/m²).

Neovisno koji način dosijavanja je korišten, potrebno je odmah dodati i granularno gnojivo tipa "starter" (s visokim sadržajem fosfora, npr. Gnojivo BOTTOS PRO START, 25-35 g/m²). Dosijavanje treba završiti posipanjem travnjaka silicijskim pijeskom, na jednoličan način.

Dosijavanje makrotermi

Makroterme su vrste koje karakterizira bogata proizvodnja rizoma i stolona, a u jesen su pri kraju najsnažnijeg vegetativnog perioda. Zato su intervencije dosijavanja uglavnom snažnije nego kod mikrotermi i potrebno je učiniti kako slijedi:

  • Košnja "scalping" 0,0 - 0,5 cm, te treba ukloniti svu zelenu masu
  • Načiniti verticut, energično, da se ukloni filter u tlu i da se prorijedi naslaga stolona i rizoma iz tla
  • Treba dosijati mehanički (stroj s diskovima ili noževima tip Redexim Vertiseeder)
  • Treba pognojiti "Starter" gnojivom u dozama kao ranije navedeno
  • Načiniti pokrov po travnjaku sa silicijskim pijeskom

Doza sjemena za dosijavanje treba biti najmanje 70-80 g/m² (čak i 100 g/m²), jer u ovom periodu makroterme još ne spavaju, već su snažne u konkurenciji.

U oba slučaja (mikroterme i makroterme) savjetujemo navodnjavanje najmanje 3-4 puta u danu do klijanja sjemena (5 l/m² po navodnjavanju), a zatim vršiti jednom dnevno navodnjavanje kroz dva tjedna nakon klijanja. Na kraju vršiti zalijevanje travnjaka po normalnom režimu u zimi.

Dr. Filippo Lulli
TURF EUROPE