Ljetno žutilo Poe Pratensis

Kada se javljaju nagli i česti vrući vremenski periodi, travnjaci koji sadrže Pou pratensis manifestiraju žutu boju, koja daje utisak da travnjak trpi.

Uzrok toga nije potpuno jasan, ali prema iskustvima eksperata i selekcionara, navodi se niz mogućih uzroka, vezano na sorte Poe pratensis.

Ovaj fenomen se prvenstveno manifestira na mladim listićima, te nas navodi da to nema veze sa dušikom, već s manjkom željeza koje ima malu mobilnost da se seli sa starih listova u mlade listove kada je temperatura tla maksimalno visoka i kada je višak vlage u vlažnim ljetima. Ovo je tipična situacija na travnjacima kod nas u ljetnom periodu.

Dobra je vijest da ovaj fenomen ne uvjetuje zdravstveno stanje i preživljavanje Poe u dugom periodu, ali savjetujemo intervenciju radi poboljšanja estetskog izgleda travnjaka.

Treba reducirati periode navodnjavanja, te ostaviti jedan dan da se travnjak osuši. Ako je moguce, isplanirajte poslove kako bi se poboljšala drenaža i smanjila zbijenost tla, sa busenjem, aeracijom tla.

Izbjegavajte bilo kakvu gnojidbu na bazi dušika u kolovozu, samo možete aplicirati željezo - folijarno (DTPA) u niskoj dozi (1,2 kg na 1000 m2 Fe DTPA od 6% FE ) koje će biljka lakše apsorbirati.

Isti fenomen se manifestira i u proljeće, ali u tom slučaju se manifestira fenomen manjka dušika, više nego manjak željeza. Dakle, u tom slučaju treba aplicirati likvidno dušično gnojivo s brzim efektom u dozi od 600-800 ml u 100 litara vode po 1000 m2.

Dr. Fabrizio Ingegnoli