Tretmani za održavanje travnjaka u ljetnom periodu

Kako bismo spriječili ili smanjili ljetni stres našeg travnjaka, savjetujemo neke radnje kako slijedi:

1. Korovi

U lipnju počinju klijati ljetni korovi (macroterme)... Digitaria, Setaria, Eleusine, Portulaca, Euphorbia i drugi...

Teoretski, trebali bismo imati zaštitu radi tretiranja travnjaka u travnju i svibnju, a koji traje cca 60 dana. Ako to nismo učinili u proljeće, sada se treba tretirati deherbanom post-urgente na bazi Fenoxaprop-ethyl (Greenex ili Foxtail itd.)

Što se tiče širokolisnih korova, prijetnja su od Portulaca oleracea (Erba Porcellana) do Euphorbia masculata, a koje se najteže kontroliraju. Što se tiče Portulaca-e treba hitno djelovati u fazi nicanja, jer se razvija u kratkom periodu i ima tendenciju širenja i zagušivanja travnjaka, osobito mladih travnjaka.

Kod post-urgente tretiranja koriste se registrirane aktivne tvari, najbolje na bazi Mecoprop.

Što se tiče Euphorbie, prave ljetne muke, borba je jako naporna i nije dovoljno samo jedno tretiranje sa 2,4 D, Fluroxipir i Dicamba - a to su aktivne tvari koje su najefikasnije, ali koje je ne mogu kompletno iskorijeniti već samo osušiti prisutnu vegetaciju,. Nakon kratkog vremena u stanju je novog nicanja i rasta iz sjemena koje ostavlja direktno na zemlji zahvaljujući svom puzavom habitusu. Koristiti Zergan ili Evade u maksimalnoj dozi od 6 kg/ha uz dodatak od 1 kg Turfene L, i to sve u 600 litara vode. Treba zaliti dobro i pažljivo da dobro prione uz korov koji je u fazi razvoja u livelu sa terenom.

Ipak je korisno obaviti na vrijeme (ranije) tretiranje sa Pendimethalin-om u raznim dozama ovisno o registriranim preparatima (Activus, Stomp Aqua itd.)

Zapamtite da treba slijediti nakon toga kratko zalijevanje da se aktivira funkcija blokiranja klijanja, a ako to nije moguće, dodajte u pripravak za tretiranje najmanje 120 litara za 1.000 m2.

2. Bolesti

U lipnju i srpnju su vrlo aktivne i prijeteće gljivične bolesti na travnjaku kao Rhizoctonie, antracnosi, Phythium, Fusariosi i dr. Savjetujemo započeti inicijalnu zaštitu svakih 21 - 28 dana sa Propiconazolo i – kalijevim fosfatima + Biostimulatorima .. na folijaran način. Dodati u 60 litara za 1.000 m2, cca 150 ml Propiconazolo od 25%, 200 ml kalijevog fosfata i 300 ml biostimulatora Bottos- ALWAYS. Always je regulator za pH kod tvrdih voda (u najvećoj mjeri) a koji čini efikasnijim efekt tretiranja.

Kalijevi fosfati pripremaju biljku da razvije supstance protiv napada patogena i ujedno je kalij koristan da popravi otpornost tkiva na napade i regulira i poboljšava metabolizam šećera izmedju listova i korijena.

Ovo tretiranje vam preporučujemo staviti u vas kalendar za tretiranje do kraja IX. U slučaju pojave gljivične bolesti treba vršiti tretiranja sa proizvodima za liječenje.

Danas se nalazi na tržištu registriran novi proizvod na bazi Pyraclostrobina sa marketinškim imenom INSIGNIA, a koji ima širok spektar za blokiranje i spriječavanje mnogih bolesti travnjaka. Doza je 125 ml za 1000 m2 u 50-60 litara vode.

3. Biostimulatori i granulirana gnojiva

U lipnju i srpnju je jako važno obratiti pažnju na izbor granuliranog gnojiva i neophodno je koristiti proizvode- biostimulatore kao antistres.

Potrebno je ograničiti N (dušik) maksimalno i treba koristiti samo onaj koji je omotan sa POLYON-om, da se spriječi udar bolesti i stvori otpornost.

Prebacujemo odličan proizvod - gnojivo SUMMER K, 0-0-20 + 9 Mg, osobito bogato kalijem (K), a koje regulira hranjenje kalijem kroz 6 tjedana, a 9 jedinica magnezija (Mg) pomaže da travnjak zadrži što zeleniju boju.

Tendencija modernog održavanja travnjaka je staviti u kalendar tretmane sa što više prirodnih proizvoda koji stimuliraju metabolizam da se spriječi stres od vrućine, vode i svjetla.

Upamtimo upotrebu proizvoda ALWAYS, biljni ekstrakt bogat mikroelementima, aminokiselinama i biostimulatorima, zatim VIGORLIQUID, ekstrakt leonardita, bogat supstancama koje poboljšavaju strukturu tla osim što aktiviraju vegetaciju.

Savjetujemo koristiti Always od 300 do 500 ml na 1 hektolitar, samog ili zajedno sa sa raznim disherbantima ili fungicidima. Savjetujemo koristiti Always svaki mjesec u periodima od lipnja do rujna, uvijek na suhi travnjak i treba pričekati 8 sati prije novog zalijevanja.

Vigorliquid se koristi u različitim dozama od 2,5 kg do 5 kg na 1.000 m2, a zatim slijedi kratko zalijevanje dok proizvod ne dodje u dodir sa tlom kako bi se obavila korijenska apsorpcija.

Dr. Fabrizio Ingegnoli
BOTTOS Srl.